Familia i Escola

Les relacions personals són un eix fonamental del nostre projecte. A l’ escola bressol s’estableix una veritable xarxa de relacions  personals en diàleg constant:

relacions entre els  infants  grans i petits, relacions entre infants i adults, relacions entre infants i entorn, relacions entre les professionals i les famílies.

 Com a professionals de l’educació, potenciem una bona relació i comunicació entre família i escola on afavorim el coneixement mutu i el creixement de l’infant. És a dir, proporcionem un clima i un entorn de confiança on les famílies i els infants se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

En tot moment des de l’escola fem partícips a les famílies en el nostre dia a dia, des de les entrades i sortides dels infants on es pot tindre un contacte diari amb l’educadora, així com també viure amb tranquil·litat un acomiadament o benvinguda a l’aula.

Les famílies que formen part de la nostra escola poden participar activament en totes aquelles activitats, propostes i celebracions que s’organitzen, com poden ser: reunions de grups,  xerrades cafè, explicacions de contes, participar en experimentacions amb els infants, entrevistes individuals,formar part del AMPA, o del Consell escolar del Municipi… Inclús també col·laboració en tot allò que té a veure amb el dia a dia de l’escola tant en activitats, propostes, material o decoració pròpia de l’aula o del propi centre.

I una de les activitats de les quals podem gaudir més es la trobada de gegants amb la Timbaleta, que s’ha convertit en un nexe d’unió entre infants, família i escola.

La vinculació de l’equip amb les famílies s’estableix mitjançant diverses estratègies:

  • Comunicació diària a les entrades i sortides dels infants a l’escola.
  • Comunicació escrita a través de les agendes casa-escola, escola-casa, graelles, “cartelleres” informatives.
  • Presentació de l’equip i reunió a cada grup d’infants el mes de juny o juliol, un cop confirmada la plaça.
  • Dues reunions amb les famílies de cada grup, una el primer trimestre i un altre a finals del segon trimestre.
  • Dues entrevistes individuals amb cadascuna de les famílies, la primera el mes de setembre abans de començar l’escola per tal de conèixer l’infant i consensuar com es farà l’adaptació i una segona entrevista el tercer trimestre .