Companys….

L’escola bressol implica la relació amb altres infants… Relacions entre iguals que s’estableixen en un entorn nou per tots i amb uns adults de referència també desconeguts fins ara. Així que no és feina fàcil pels nens i nenes començar a compartir espai, adults, joguines i temps d’espera. Però, poc a poc, comencem a observar com aquesta xarxa de relacions permeten els infants establir vincles amb la resta de companys.

A les imatges podem observar com l’Isaac i l’Ian seuen junts i juguen compartint material i espai sense que es generi cap tipus de conflicte.

La Jana disposada a ajudar a l’Ander perquè es posi el pitet.

I la Maria i l’Alda compartint un joc de falda, es miren, canten, es somriuen i fins i tot s’acaricien.